Tlakové nádoby stabilní

 Provádění revizí tlakových nádob - dle ČSN 69 0012 

  •  výchozí revize - po montáži, před uvedením do provozu 
  •  provozní revize - do 14 dní po ovedení do provozu a potom perioda 1 roku
  •  vnitřní revize - kontrola vnitřního stavu (perioda 5 let) popř. proměření zbytkové tloušky stěny u neprůlezných   nádob
  •  zkouška těsnosti - po vnitřní revizi (perioda 5 let)
  •  tlaková zkouška - kontrola pevnosti nádoby natlakováním nádoby na zkušební přetlak (perioda 9 let) 

Školení obsluh tlakových nádob včetně vystavení osvědčení

Vedení evidence tlakových nádob včetně sledování následných termínů revizí, zkoušek a školení na další období. Před vypršením termínu kontaktujeme provozovatele a domluvíme termín provedení.