Školení

Zajišťování školení obsluh :

  • obsluhy tlakových nádob stabilních (perioda 3 roky)
  • obsluhy plynových zařízení (perioda 3 roky)
  • topičů nízkotlakých kotelen (perioda 5 let)