Nádrže

Provádění  zkoušek těsnosti netlakových nádrží dle zákona 254/2001 Sb ve znění předpisu 113/2018 Sb (perioda 5 let)

  • Nádže na ropné látky dle ČSN 75 3415
  • Nádrže na chemikálie dle ČSN 75 0905

Vedení evidence netlakových nádrží včetně sledování následných termínů zkoušek na další období.
Před vypršením termínu kontaktujeme provozovatele a domluvíme termín provedení.