Úvod

Naše firma pracuje v oblasti revizí vyhrazených technických zařízeních již od roku 1992. Vznik firmy se datuje k 24.8.1992. Její hlavní činností bylo provádění revizí vyhrazených tlakových zařízení. 
Od roku 1995 do roku 2007 byla další činností montáž kotelen a topných rozvodů.
Od roku 2008 se firma zaměřila pouze na provádění revizí vyhrazených tlakových a plynových zařízení za účelem zkvalitňování poskytovaných služeb.
Od roku 2012 jsme rozšířili kontrolní činnost o zkoušky těsnosti netlakových nádrží dle zákona 254/2001 („vodní zákon“)